คำนวณส่งค่าส่งสินค้าจากไทยไปยุโรป

หมายเหตุสำคัญ:

1. คำนวณค่าขนส่งคอนเทนเนอร์

น้ำหนักทั้งหมดของสินค้าที่จะส่ง?

kg น้ำหนัก

ขนาดของสินค้าทั้งหมดที่จะส่ง?

cm ยาว
cm กว้าง
cm สูง

ประเภทสินค้าที่ต้องการจัดส่งมีทั้งหมดกี่ประเภท?

(สินค้าแต่ละประเภทมีอัตราศุลกากรไม่เหมือนกัน)

มูลค่ารวมของสินค้าทั้งหมด?
คำนวณไทยบาทต่อยูโร (1 Euro = 35 Baht):

สกุลบาท (ทุกบิลรวมกันทั้งหมด ... )
สกุลยูโร (ทุกบิลรวมกันทั้งหมด... )

ค่าส่งสินค้าทางเรือ

Euro

2. ประเทศที่ต้องการจัดส่งสินค้า

มารับสินค้าเองที่ 04509 Wiesenena(Sachsen) (ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 4 สัปดาห์) หรือไม่?

มารับสินค้าเอง
จัดส่งสินค้าเองที่